GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 36
Số lượt truy cập: 13528632
QUẢNG CÁO
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 12/2023 12/8/2023 1:55:25 PM
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 12/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1411/GDĐT ngày 06/12/2023 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL trong tháng 12/2023 như sau:

pl.jpg

1. Đẩy mạnh tuyên truyền các Luật, Nghị định và các văn bản trong lĩnh vực quốc phòng gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân; văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện chính chính sách đối với người có công với cách mạng.

2. Tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; tác hại, chế tài xử lý đối với việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

3. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác Dân số và và tổ chức các hoạt động hưởng ứng chủ đề, thông điệp của Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2023.

4. Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;  Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ tài chính về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD quy chuẩn an toàn cháy cho nhà và công trình….

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo để phục vụ hoạt động PBGDPL và tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại như Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Triển khai tuyên truyền các nội dung của Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh.

6. Tuyên truyền Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc phê duyệt “Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025”.

Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, của ngành GDĐT và của địa phương mình để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung cần tuyên truyền, phổ biến; thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL hàng tháng trên Trang thông tin điện tử www.stp.quangbinh.gov.vn

                                        Theo lethuy.edu.vn

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Văn Bình
Lê Văn Bình
Hiệu trưởng - 0844.897.516
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
P. HT - 0912.810.787
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS HOA THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3996258 * Email: thcshoathuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com