GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 25
Số lượt truy cập: 13528632
QUẢNG CÁO
TRƯỜNG THCS HOA THỦY TỔ CHỨC NGÀY HỘI “TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN” NĂM HỌC 2022 - 2023 3/26/2023 11:45:03 AM
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023, chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” của Hội đồng Đội huyện Lệ Thủy. Được sự cho phép của Chi bộ - BGH nhà trường, xã Đoàn, Hội đồng Đội xã Hoa Thuỷ, chiều ngày 24/3, Chi đoàn phối hợp với Liên đội trường THCS Hoa Thủy tổ chức Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” với hình thức trang trọng, vui tươi, đồng loạt tại tất cả các Chi đội; tạo phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia.

     ld3.jpg

           Đến dự và chỉ đạo ngày hội "Tiến bước lên Đoàn"  năm 2023 có đ/c Phạm Tiến Dũng - Phó Bí thư xã Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội xã; Thầy Lê Đình Đức - Phó bí thư chi bộ - PHT nhà trường - Trưởng ban hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; cùng các thầy giáo cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường và toàn thể 445 học sinh cũng có mặt đầy đủ.

       Ngày hội được tổ chức gồm 2 phần: Phần Lễ và phần Hội. Mở đầu Phần Lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm chào cờ tưởng niệm truyền thống vẻ vang của Đoàn, tự hào về truyền thống hào hùng của lớp lớp đoàn viên, thanh niên trải qua những mốc son chói lọi ghi đậm dấu ấn lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

     Tiếp theo phần lễ là ôn lại truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trải qua 92 năm thành lập và phát triển. Đó là trang sử vàng của chủ nghĩa cách mạng do Đảng và Bác Hồ chỉ lối, thấy được những tấm gương anh hung trẻ tuổi đã anh dung chiến đấu hi sinh để bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc, các anh đã làm rạng ngời non song đất nước.

     Từ khi ra đời đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chủ động tìm tòi những hướng đi mới, phù hợp với tiến trình cách mạng của dân tộc, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân dành cho thế hệ trẻ; phù hợp với quy luật phát triển của thời đại và nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi. Tổ chức Đoàn đã nghiên cứu phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, đề ra nhiều nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch để triển khai các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Công tác chỉ đạo luôn đổi mới, sáng tạo, kiên trì, quyết liệt, trong đó luôn ưu tiên tập trung hướng về cơ sở, chăm lo giải quyết những vấn đề bức thiết của thanh thiếu niên, góp phần quan trọng của toàn Đảng, hệ thống chính trị, cộng đồng và toàn xã hội chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

     Các phong trào của Đoàn có sự đổi mới trong phương thức tổ chức, phát triển về quy mô, hiệu quả từng bước được nâng lên, qua đó đã phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên. Đoàn đã chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức triển khai phong trào, kịp thời cập nhật các nội dung mới theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đã mang lại hiệu quả tích cực. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục được đoàn viên, thanh niên đón nhận, được thẩm thấu đến cơ sở thông qua việc thiết kế và tổ chức triển khai phong trào rộng khắp, toàn diện từ Trung ương đến cơ sở; các số liệu thống kê đã cho thấy sự tăng trưởng về diện rộng và tác động của phong trào. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được đẩy mạnh thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ đã thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục được triển khai hiệu quả, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

     Các chương trình đồng hành với thanh niên được quan tâm, đẩy mạnh đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, đặc biệt trong học tập, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng trong cuộc sống cần thiết đối với thanh niên.

     Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được tổ chức Đoàn chú trọng triển khai với nhiều điểm đổi mới, phù hợp hơn với điều kiện học tập, rèn luyện và sự trưởng thành của thiếu nhi. Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” tiếp tục được xác định là trọng tâm, xuyên suốt chương trình hành động của Đoàn. Công tác bảo vệ, chăm lo cho trẻ em và thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em có nhiều chuyển biến tích cực, dần đi vào thực chất.

      Các hoạt động phản biện xã hội được tham mưu, triển khai dưới nhiều hình thức, tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, đặc biệt tập trung vào góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Các cấp bộ Đoàn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện việc phản biện các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền địa phương về các vấn đề phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại địa phương.

         Phát huy truyền thống vẻ vang trong 92 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, kiên định thực hiện vị trí, chức năng, vai trò của mình trong hệ thống chính trị; phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; khơi dậy khát vọng dựng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong các tầng lớp thanh thiếu niên và nhi đồng. Luôn tiên phong đi đầu, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

        Trước yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước hiện nay trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế và phát triển, với vai trò xung kích, sáng tạo, là trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục kiên trì đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi thành phần thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng”, “vừa chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, kiến quốc, cùng phấn đấu góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đóng góp tích cực, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Để xứng đáng là “đội hậu bị tin cậy của Đảng” và tiếp tục vững bước dưới cờ Đảng quang vinh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục tập trung thực hiện đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng cùng cấp đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; bồi dưỡng, giới thiệu đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu để bổ sung cán bộ cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; kiên định, kiên trì giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, coi trọng giáo dục niềm tin sắt son với Đảng, với Bác Hồ cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng đoàn viên, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ và chất lượng sinh hoạt chi Đoàn. Tổ chức triển khai có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”“Tuổi trẻ sáng tạo”“Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”“Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”“Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

      Tích cực đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Các tổ chức của thanh niên Việt Nam cần đa dạng các hình thức tập hợp thanh niên, tiếp cận và tổ chức các nội dung, hoạt động hỗ trợ phù hợp với thanh niên...

      Để góp phần phát huy những kết quả đạt được của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 92 năm qua; Đặc biệt là chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tiếp đến là Sinh hoạt chủ điểm “Tiến bước lên Đoàn”. Hoạt cảnh tái hiện nhân vật anh hùng Đoàn viên Lý Tự Trọng.

     Phần Hội diễn ra với hoạt động tổ chức các trò chơi dân gian đồng loạt trong tất cả các chi đội: “Kéo co; Đổ nước vào chai; Nhảy bao bố; Đi xe đạp chậm” các bạn đội viên đã tham gia nhiệt tình, hăng say, sôi nổi, để lại nhiều ấn tượng trong lòng lòng thầy cô, bạn bè và khán giả cổ vũ động viên và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Những kết quả đạt được qua các trò chơi dân gian là nguồn cổ vũ động viên, là cơ sở để duy trì và đẩy mạnh các phong trào đoàn thể của trường ngày càng phát triển hơn trong những năm tiếp theo

Kết thúc phần hội, Chi đoàn và Liên đội đã trao trưởng 4 giải A, 4 giải B, 4 giải C với trị giá 600.000 đ cho những tập thể Chi đội giành được giải cao trong các trò chơi dân gian.

 

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” Chi đoàn đã kết nạp đợt 1 cho 24 thanh niên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

           Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” thực sự là một hoạt động có ý nghĩa góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; rèn luyện sức khỏe; rèn luyện kỹ năng sống, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khơi dậy trong đội viên  niềm tự hào, ý chí quyết tâm ra sức thi đua học tập và rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, phát huy hơn nữa sức trẻ, khỏe của thanh niên trong các hoạt động của Liên đội, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh./

 

                                                                   TPT

                                                                           Trần Hữu Chung

 

 

Một  số hình ảnh hoạt động trong ngày hội

 ld2.jpg

ld11.jpg

ld7.jpg

ld6.jpg

ld8.jpg

ld9.jpg

ld10.jpg

ld4.jpg

                                                                       

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Văn Bình
Lê Văn Bình
Hiệu trưởng - 0844.897.516
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
P. HT - 0912.810.787
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS HOA THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3996258 * Email: thcshoathuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com